बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना आवहान। 2081-01-25

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको आ.व. ०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार उन्नत जातको सिमेन खरिद सम्बन्धी नेपाल समाचार पत्रमा प्रकाशित सुचना 2080-12-18

Closed !!!
आवास भवनमा ट्रस सेड निर्माण 2080-11-24

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको आ.व. ०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार आवास भवनमा ट्रस सेड निर्माणको प्रथम पटक प्रकाशित सिलबन्दी दरभाउ पत्र 2080-10-28

Closed !!!
अधिकृतस्तर छैटौ तहका प्राविधिक कर्मचारीहरुको सेवाकालिन तालिमका लागी मनोनयन गरी पठाईदिने बारे । 2080-09-17

Closed !!!
वोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आसयको सूचना 2080-09-11

Closed !!!
निर्देशनालय तथा मातहतका कार्यालयहरुको ईमेल ठेगाना परिवर्तन भएको जानकारीका लागी अनुरोध । 2080-08-15

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालयको आ.व. ०८०/०८१ को स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार लम्पी स्कीन रोगको भ्याक्सीन खरिद सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सुचना 2080-08-14

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङ्को आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमहरुको पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-08-13

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, संखुवासभाको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमहरुको पुनः प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-08-07

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, संखुवासभा तथा सम्पर्क केन्द्र, भोजपुरको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-19

Closed !!!
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कोशी प्रदेश, विराटनगरको आ.व. २०८०/८१ का लागी शुद्ध नश्लका उन्नत माछामाउ माग गर्ने बारे सुचना । 2080-06-07

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङको आ.व. २०८०/८१ को लागी PMAMP अन्तर्गतको भैसी व्लक विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-10

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, धनकुटा तथा सम्पर्क केन्द्र, तेह्रथुमको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, मोरङको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, ओखलढुङ्गा आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-03

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, झापा तथा सम्पर्क केन्द्र, इलामको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रम तथा गाई ब्लक कार्यक्रमको लागी प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-04

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, पाँचथर तथा सम्पर्क केन्द्र, ताप्लेजुङ्गको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-03

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, सुनसरीको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-06-02

Closed !!!
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र, उदयपुर तथा सम्पर्क केन्द्र, खोटाङ्गको आ.व. २०८०/८१ को लागी अनुदान कार्यक्रमको प्रस्ताव आह्वान सम्वन्धी सुचना 2080-05-31

Closed !!!