अन्तराष्ट्रिय वोयर बाख्रा फार्म सुनसरी, नेपाल, सम्वन्धी समाचार
पशुसेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुरवाट मत्स्य ह्याचरीमा अनुदान पाएको एक फार्म सम्बन्धी समाचार
पशुसेवा विज्ञ केन्द्र उदयपुर वाट अनुदान ग्राहि किसानको बाख्रा फार्मको श्रीङ्खला
कृषकलाई निर्देशक डा. लेखराज दाहालको आग्रह ‘आएको अनुदानको सदुपयोग गरौँ