बंदेल पालन, मोरङ
तवदार बिराट कमर्सियल एगृकल्चर एण्ड इन्भारोमेन्ट कम्पनी प्रा.लि मोरङमा निर्माण हुदै गरैको ह्याचरी
हिमालय नेचुरल फार्म, सुन्दरहरैचा मोरङमा रंगिन माछा पालन गर्दै गरेको
हिमालय नेचुरल फार्म, सुन्दरहरैचा मोरङमा निर्माणको क्रमामा रहेको रंगिन मत्स्य ह्याचरी
दिदी बहिनी कृषि तथा प्रशोधन प्रा.लि सोलुखुम्बुमा निर्माण हुदै गरेको रेन्बो ट्राउट ह्याचरी
दिदी बहिनी कृषि तथा प्रशोधन प्रा.लि सोलुखुम्बुमा रेन्बो ट्राउट मत्स्य ह्याचरीको अनुगमन
भैसी पालन
निर्मार्णाधिन पशु वधस्थल कमल गाँउपालिका झापा
निर्मार्णाधिन वधशाला भोजपुर
पथरी वधशाला १
परम्परागत गाएँले वाख्रापालन
परम्परागत पशुपालन
परम्परागत पशुपालनको एक सुन्दर दृष्य
परम्परागत बाख्रा गोठ
परम्परागत बाख्रा पालन ,ताप्लेजुग‌ं
परम्परागत माशु हाट बजार वाट आधुनिक पशु वधशाला तथा बजार निर्मार्ण स्थल
पशु स्वास्थय उपचार तथा औषधी वितरण कार्यक्रम
पशुपालन
प्रमोद थापाको फार्म अनुगमनमा लिएको फाटो, रंगेली
प्लाष्टिक पोखरीमा टिलापिया माछा पालन बसन्तटार धरान